Principis de Treball

L’evolució del Dret ha fet els advocats s’especialitzin en totes les matèries existents a l’ordenament jurídic, d’aquí la presència dels Advocats titulars i col•laboradors que fan que Equip Jurídic 3.5 tingui al servei de les persones físiques i jurídiques un ampli ventall per cobrir qualsevol tipus d’actuació ja sigui extrajudicial com judicial actuant en tot el territori espanyol.

En la defensa duta a terme pels Advocats impera la professionalitat i un tracte continu amb el client amb una total transparència en el desenvolupament dels procediments, amb el registre i visualització a través de DVD de totes les vistes realitzades.

En totes i cadascuna de les àrees de treball la posició dels Advocats està en constant canvi i evolució, actuant amb tota professionalitat i diligència exigibles i sense oblidar mai les relacions humanes que han d’imperar entre el tracte client-advocat.