Minutació.

Els honoraris dels Advocats es basen en els Criteris Orientadors en Matèria d’Honoraris de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona vigents cada any els quals poden ser consultats pels nostres clients, ja sigui personalment, ja sigui a través de la pàgina web de l’Il.lustre Col.legi d’Advocats de Barcelona.

Realització de pressupostos de tots i cadascun del temes encomanats a fi de determinar de forma aproximada el cost de les tasques dutes a terme, amb informació immediata, constant i acreditada de les despeses originades