Jutjat d’ Instrucció

 

Nom òrgan                                           Adreça                                                  Telèfon                  Fax

 

Jutjat d'Instrucció núm. 1                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673001             935569901  

Jutjat d'Instrucció núm. 2                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673002             935679902  

Jutjat d'Instrucció núm. 3                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673003             935569903  

Jutjat d'Instrucció núm. 4                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673004             935569904  

Jutjat d'Instrucció núm. 5                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673005             935569905  

Jutjat d'Instrucció núm. 6                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673006             965569906  

Jutjat d'Instrucció núm. 7                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673007             935569907  

Jutjat d'Instrucció núm. 8                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673008             935569908  

Jutjat d'Instrucció núm. 9                   Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673009             935569909  

Jutjat d'Instrucció núm. 10                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673010             935569910  

Jutjat d'Instrucció núm. 11                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673011             935569911  

Jutjat d'Instrucció núm. 12                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673012             935569912  

Jutjat d'Instrucció núm. 13                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673013             935569913  

Jutjat d'Instrucció núm. 14                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673014             935569914  

Jutjat d'Instrucció núm. 15                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673015             935569915  

Jutjat d'Instrucció núm. 16                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673016             935569916  

Jutjat d'Instrucció núm. 17                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673017             935569917  

Jutjat d'Instrucció núm. 18                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673018             935569918  

Jutjat d'Instrucció núm. 19                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673019             935569919  

Jutjat d'Instrucció núm. 20                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673020             935569920  

Jutjat d'Instrucció núm. 21                Pg. Lluis Companys, 1-5                    933100535             935673021 935569921  

Jutjat d'Instrucció núm. 22                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673022             935569922  

Jutjat d'Instrucció núm. 23                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673023             935569923  

Jutjat d'Instrucció núm. 24                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673024             935569924  

Jutjat d'Instrucció núm. 25                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673025             935569925  

Jutjat d'Instrucció núm. 26                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673026             935569926  

Jutjat d'Instrucció núm. 27                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673027             935569927  

Jutjat d'Instrucció núm. 28                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673028             935569928  

Jutjat d'Instrucció núm. 29                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673029             935569929  

Jutjat d'Instrucció núm. 30                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673030             935569930  

Jutjat d'Instrucció núm. 31                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673031             935569931  

Jutjat d'Instrucció núm. 32                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673032             935569932  

Jutjat d'Instrucció núm. 33                Pg. Lluis Companys, 1-5                    935673033             935569933