Audiència provincial

 

Nom òrgan                                                                          Adreça                                                  Telèfon        Fax

 

Oficina Comú de Transcripció de Sentències                Passeig Lluís Companys, 14-16        934866216   933002174  

Oficina del Jurat, Serveis i Afers Governatius               Passeig Lluís Companys, 14-16        934866215   933002174  

Presidència de l'Audiència Provincial Barcelona          Passeig Lluís Companys, 14-16        934866217   933000546  

Secció 1a Civil                                                                     Passeig Lluís Companys, 14-16        934866050   934866034  

Secció 2a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866060   934866242  

Secció 3a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866070   934866249  

Secció 4a Civil                                                                     Passeig Lluís Companys, 14-16        934866080   934867106  

Secció 5a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866090   934866009  

Secció 6a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866100   934866063  

Secció 7a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866110   934866078  

Secció 8a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866120   934867107  

Secció 9a Penal                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866095   934866130

Secció 10a Penal                                                                 Passeig Lluís Companys, 14-16        934866140   934867108  

Secció 11a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866150   934867108  

Secció 12a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866160   934867110  

Secció 13a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866170   934867111  

Secció 14a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866180   934867112  

Secció 15a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866190   934867113  

Secció 16a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866200   934867114  

Secció 17a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866210   934866302  

Secció 18a Civil                                                                   Passeig Lluís Companys, 14-16        934866250   934867116  

Secció 19a. Civil                                                                  Passeig Lluís Companys, 14-16        934866303   934867115  

Secretaria de l'Audiència Provincial Barcelona             Passeig Lluís Companys, 14-16        934866185   934866188