Registre mercantil de la província de Barcelona

 

Registres del número 1 al 16             (Gran Via, 184)                     Tel. 935 081 444

Informació documentació                 (Gran Via, 184)                     Tel. 935 081 444

Notes simples informatives               (Gran Via, 184)                     Tel. 935 081 444

Dipòsit de comptes                            (Gran Via, 184)                    Tel. 935 081 444

Venda a termini                                   (Gran Via, 184)                     Tel. 935 081 444