Registre de Bens Mobles de la província de Barcelona

 

Registre                                                (Gran Via, 184)                     Tel. 935 081 444