Jutjat Violència sobre la dona

 

Nom òrgan                                                                          Adreça                                  Telèfon                  Fax

 

Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1                       Veneçuela, 74-76                 933036231             933036241  

Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 2                       Veneçuela, 74-76                 933036232             933036242