Jutjat de Primera Instància

 

Nom ̣rgan                                                          Adreça                                  Telèfon                  Fax

Jutjat de 1a Instància núm. 1                            Via Laietana, 8-10                932304207             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 2                            Via Laietana, 8-10                932304215             932308000  

Jutjat de 1a Instància núm. 3                            Via Laietana, 8-10                932304222             932308000  

Jutjat de 1a Instància núm. 4                            Via Laietana, 8-10                932304230             932308000  

Jutjat de 1a Instància núm. 5                            Via Laietana, 8-10                932304233             932308000  

Jutjat de 1a Instància núm. 6                            Via Laietana, 8-10                932304246             932308001  

Jutjat de 1a Instància núm. 7                            Via Laietana, 8-10                932304249             932308001  

Jutjat de 1a Instància núm. 8                            Via Laietana, 8-10                932304257             932308001  

Jutjat de 1a Instància núm. 9                            Via Laietana, 8-10                932304265             932308001  

Jutjat de 1a Instància núm. 10                          Via Laietana, 8-10                932304425             932308002  

Jutjat de 1a Instància núm. 11                          Via Laietana, 8-10                932304278             932308002  

Jutjat de 1a Instància núm. 12                          Via Laietana, 8-10                932304281             932308002  

Jutjat de 1a Instància núm. 13                          Via Laietana, 8-10                932304289             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 14 (família)           València, 344-346                 935671825             935671969  

Jutjat de 1a Instància núm. 15 (família)           València, 344-346                 935671828             935671969  

Jutjat de 1a Instància núm. 16 (família)           València, 344-346                 935671840             935671990  

Jutjat de 1a Instància núm. 17 (família)           València, 344-346                 935671853             935671990  

Jutjat de 1a Instància núm. 18 (família)           València, 344-346                 935671859             935671969  

Jutjat de 1a Instància núm. 19 (família)           València, 344-346                 935671864             935671969  

Jutjat de 1a Instància núm. 20                          Via Laietana, 8-10                932304345             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 21                          Via Laietana, 8-10                932304353             932304459

Jutjat de 1a Instància núm. 22                          Via Laietana, 8-10                932304359             932308005  

Jutjat de 1a Instància núm. 23                          Via Laietana, 8-10                932304367             932308005  

Jutjat de 1a Instància núm. 24                          Via Laietana, 10 bis             932304433             932308002  

Jutjat de 1a Instància núm. 25                          Via Laietana, 10 bis             932304443             932308001  

Jutjat de 1a Instància núm. 26                          Via Laietana, 10 bis             932304450             932308004  

Jutjat de 1a Instància núm. 27                          Via Laietana, 10 bis             932304453             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 28                          Via Laietana, 2                     932304503             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 29                          Via Laietana, 2                     932304511             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 30                          Via Laietana, 2                     932304519             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 31                          Via Laietana, 2                     932304527             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 32                          Via Laietana, 2                     932304535             932303713  

Jutjat de 1a Instància núm. 33                          Via Laietana, 2                     932304543             932303713  

Jutjat de 1a Instància núm. 34                          Via Laietana, 2                     932304549             932303713  

Jutjat de 1a Instància núm. 35                          Via Laietana, 2                     932304555             932303713  

Jutjat de 1a Instància núm. 36                          Via Laietana, 2                     932304563             932303714  

Jutjat de 1a Instància núm. 37                          Via Laietana, 2                     932304571             932303714  

Jutjat de 1a Instància núm. 38                          Via Laietana, 2                     932304578             932303714  

Jutjat de 1a Instància núm. 39                          Via Laietana, 2                     932304586             932303714  

Jutjat de 1a Instància núm. 40

(J. de Capacitat i Estat C.)                                  València, 344-346                 935671625             935671618  

Jutjat de 1a Instància núm. 41                          Via Laietana, 8-10                932304384             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 42                          Via Laietana, 8-10                932304390             932308005  

Jutjat de 1a Instància núm. 43                          Via Laietana, 8-10                932304402             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 44                          Via Laietana, 2                     932304594             932303717  

Jutjat de 1a Instància núm. 45 (família)           València, 344-346                 935671925             935671969  

Jutjat de 1a Instància núm. 46                          Via Laietana, 2                     932304612             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 47                          Via Laietana, 2                     932304620             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 48                          Via Laietana, 2                     932304628             932304654  

Jutjat de 1a Instància núm. 49                          Via Laietana, 2                     932304636             932303715  

Jutjat de 1a Instància núm. 50                          Via Laietana, 2                     932304644             932303715  

Jutjat de 1a Instància núm. 51 (família)           Valècia, 344-346                   935671946             935671969  

Jutjat de 1a Instància núm. 52                          Via Laietana, 8-10                932304337             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 53                          Via Laietana, 8-10                932304332             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 54                          Via Laietana, 8-10                932304313             932308005  

Jutjat de 1a Instància núm. 55                          Via Laietana, 8-10                932304375             935569265  

Jutjat de 1a Instància núm. 56                          Via Laietana, 8-10                932304298             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 57                          Via Laietana, 8-10                932304301             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 58                          Via Laietana, 8-10                932304326             932308003  

Jutjat de 1a Instància núm. 59 (família)           València, 344-346                 935671955             935671969