Deganat

 

Nom òrgan                                                                          Adreça                                                  Telèfon      Fax

 

Deg. Oficina de Registre i Repartiment Penal                Pg. Lluis Companys, 1-5   

Deganat Únic de Barcelona                                              Pg. Picasso, 6/ Pujades, 1                  935672650 935672649  

Dg Oficina Registre i Repartiment Barcelona                Pg. Picasso, 6/ Pujades, 1                  935672654 935672649  

Oficina de consignacions arrendatícies                         Via Laietana, 8-10

Oficina de presentació d'escrits (civil)                            Via Laietana, 10 bis

Oficina Deganat jutjats contenciós administratius       Ronda Universitat, 18

Oficina Deganat jutjats de família                                    València, 344-346

Oficina Deganat jutjats menors                                       Roger de Flor, 62-68

Oficina Deganat jutjats socials                                        Rda. Sant Pere, 41

Oficina Deganat jutjats 1a Instància                               Via Laietana, 2                                     932304651 932304654  

Servei Comú de Notific. i Emb. (Civil)                             Via Laietana, 4                                     935674506 935674516  

Servei Comú de Notific. i Emb. (Penal)                           Pg. Picasso, 6/ Pujades, 1                  935672659 935672668  

Servei Comú de Notific. i Emb. (Social)                          Balmes, 7                                              935672250 935672248