···Jaume Moya i Plana, Arquitecte - Perit

· Arquitecte col•legiat l’ any 1.974 al Col•legi Oficial d’ Arquitectes de Catalunya, amb el Número 5946/3
· Membre de l’Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i Forenses des de 1984
· Organitzador del I Congrés Patologia de l’Edificació l’any 1985 al Col•legi d’Arquitectes de Catalunya.
· Autor de dos Sistemes de Reforç de Forjats (1992 i 1996)
· Nombrosos informes i dictàmens sobre Patologia Edificatòria
· Projectes Bàsic, d’ Execució i Direcció de Rehabilitació Estructural de més de 60 edificis d’habitatges des de 1990
· Redactor de diverses ponències sobre Patologies de Forjats.
· Intervencions com a Perit Judicial des del 1980 (especialment dictàmens sobre defectes constructius i valoracions d’ immobles)

···Caterina Rodríguez Rivera, Advocada

· Advocada col•legiada 27.278 a l'Il•lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona
· Llicenciada per la Universitat de Barcelona a l'any 2000
· Diplomada en Pràctica Jurídica per l’ Il•lustre Col.legi d'Advocats de Barcelona (any 2003)
· Especialització en Dret de la Propietat Intel.lectual, Asssegurances i Responsabilitat Civil
· Professora de "Propietat Intel•lectual i Drets d'Autor" a l’ Escola Universitària Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

···Rosa Mª Bertrán i Fargas, Advocada

· Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona
· Advocada col•legiada 26.297 al Col•legi d’Advocats de Barcelona
· Diploma d’Estudis Avançats (pre-doctorat) en Dret Civil
· Diploma d’especialització en Dret d’Estrangeria
· Especialització en Dret Civil i Família i Dret d’Estrangeria

···Verónica Salinas Palma, Advocada

· Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
· Advocada col•legiada 30.871 al Il.lustre Col•legi d’Advocats de Barcelona
· Màster en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE (2003-2004)
· Cursos d’especialització en Consolidació Fiscal a ESADE.