··· Empreses

· Reclamació d´impagats
· Execucions i embargaments
· Insolvències i Concursos de creditors
· Contractació
· Propietat intel•lectual
· Patents i Marques
· Dret Laboral
· Fiscalitat
· Dret de la Competència

··· Particulars

· Separacions, divorcis i adopcions
· Incapacitacions i tuteles
· Protecció de consumidos i usuaris
· Procediments Penals
· Dret Penitenciari
· Estrangeria
· Accidents i Indemnitzacions
· Valoracio de dany corporal

···Patrimonis i Immobles

· Divisió de patrimonis
· Intermediació
· Propietat horitzontal
· Arrendaments
· Dictàmens i Valoracions
· Patologies constructives
· Successions
· Embargaments i Hipoteques
· Transmissions i Gravàmens
· Fiscalitat