Activitat.

· Representació processal davant tots els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona en tot tipus d' actuacions judicials.
· Gestió i diligència d' exhorts i d' oficis.
· Seguiment dia a dia dels procediments, amb gestió diària de terminis i assenyalaments i elaboració d' escrits de tràmit.
· Base de dades de formularis i jurisprudència ajustada a tota la casuística processal.
· Arxiu digitalitzat de totes les resolucions, de fàcil consulta i immediata remissió on-line o via fax.
· Estreta col•laboració amb l' Advocat mitjançant l' ús de les més modernes tecnologies i informació on line amb el client a través del servei de consultes telemàtiques.
· Gestions davant tots els Registres de Barcelona (Mercantil, Civil, Propietat · Immobiliària i Bens Mobles): registre d' escriptures públiques, obtenció de notes informatives i certificacions, anotació i cancel•lació de càrregues.
· Identificació i avaluació de càrregues (hipoteques, usdefruits, embargaments preventius...) sobre finques i realització d' informes sobre la seva pervivència i valoració.
· Gestions davant l' Administració Pública (Ajuntament, Conselleries de la